top of page

GÜNCEL ÇALIŞMALAR

ORHUN NOTASYONU

1.png
       Şu anda üzerine en çok yoğunlaştığım çalışmam, eski bir Türk çalgısı olan ağız kopuzu için tarafımca geliştirilmiş ve adı Orhun olan notasyon sistemi ile ilgili yazdığım metod kitabımdır.

       Bu kitapta ağız kopuz ile ilgili genel bilgiler, çalgının tınısal sınırları, Türk kültüründeki yeri ve önemi ve geliştirdiğim nota tekniğinin nasıl okunması gerektiği ile ilgili bilgiler yer alacaktır. Orhun notasyonu ağız kopuzu çalgısı için ortak bir nota tekniği olması fikrinden yola çıkılarak düzenlenmiştir. Bu bağlamda Orhun tamga yazısı, kopuzdan elde edilen özgün sesleri simgelemek için kullanılmıştır. Bu durum; çalışmanın, etnomüzikolojik, dilbilimsel ve Türkolojik öğeleri aynı anda bünyesinde barındırması özelliğini ortaya koymaktadır ve bu özellik Orhun notasyonunun en temel yapıtaşıdır.
 
        Kitabımın bitişini ve kamuya sunuluşunu güncel olarak bu siteyi takip ederek öğrenebilirsiniz.
                                               
                                           
Umut Deniz Topçuoğlu
SSH.png
bottom of page